to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Mapping Toolbox
picture
Analýza a vizualizace geografických informací
Mapping Toolbox obsahuje řadu funkcí a grafických rozhraní pro vytváření a zobrazování geodetických dat s možností provádět jejich analýzu v MATLABu. Můžete načítat vektorová a rasterová data ze souborů v různých formátech nebo z web map serverů. Toolbox podporuje manipulaci s geoprostorovými daty a umožňuje jejich kombinaci se základními mapovými vrstvami z různých zdrojů do výsledného zobrazení jediné mapy. Data můžete exportovat ve formátech jako je shapefile, GeoTIFF a KML. Nástroj nalezne využití nejen v aplikacích používaných v oceánografii, geofyzice a v jiných zemských a vesmírných vědách, ale také při vizualizaci analýz v ekonomii a dalších oborech.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019