to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB Coder
picture
Generování kódu v jazyce C a C++ z funkcí v jazyce MATLAB
MATLAB Coder umožňuje automatické generování samostatného kódu v jazyce C a C++ z algoritmů a funkcí napsaných v jazyce MATLAB. Generovaný zdrojový kód je přenositelný a snadno čitelný. MATLAB Coder podporuje značnou část základního jazyka MATLAB, včetně konstrukcí pro řízení chodu programu, výpočetních funkcí a maticových operací. Podporuje též vybrané funkce z řady aplikačních knihoven. Vygenerovaný zdrojový kód můžete začlenit do vlastních projektů v jazyce C nebo vytvořit spustitelný soubor, statickou či dynamickou knihovnu. Také je možné generovat MEX funkce spustitelné z MATLABu, jejichž účelem je urychlení výpočetně náročné části programů v MATLABu nebo verifikace chování vygenerovaného kódu.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019