to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Partial Differential Equation Toolbox
picture
Řešení parciálních diferenciálních rovnic s využitím metody konečných prvků
Partial Differential Equation Toolbox obsahuje nástroje pro řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDE) ve dvou nebo třech prostorových rozměrech (2-D, 3-D) a čase. Soubor funkcí do příkazové řádky a grafické uživatelské rozhraní umožňuje připravit geometrii a síťování objektů, formulovat okrajové podmínky a zadat rovnice. Dodatečné zpracování úloh zahrnuje přehledné vizualizace dosažených výsledků.
Nástroj je tak možné využít pro širokou škálu technických i vědeckých aplikací, jako je difuse, přenos tepla, strukturální mechanika, elektrostatika, magnetostatika, elektromagnetismus, a další.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů