to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Partial Differential Equation Toolbox
picture
Řešení parciálních diferenciálních rovnic s využitím metody konečných prvků
Partial Differential Equation Toolbox obsahuje nástroje pro řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDE) ve dvou nebo třech prostorových rozměrech (2-D, 3-D) a čase. Soubor funkcí do příkazové řádky a grafické uživatelské rozhraní umožňuje připravit geometrii a síťování objektů, formulovat okrajové podmínky a zadat rovnice. Dodatečné zpracování úloh zahrnuje přehledné vizualizace dosažených výsledků.
Nástroj je tak možné využít pro širokou škálu technických i vědeckých aplikací, jako je difuse, přenos tepla, strukturální mechanika, elektrostatika, magnetostatika, elektromagnetismus, a další.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019