to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Phased Array System Toolbox
picture
Návrh a simulace phased array systémů
Phased Array System Toolbox poskytuje algoritmy a nástroje pro návrh, simulaci a analýzu tzv. phased array systemů. Tyto systémy používají prostorové a časové charakteristiky šíření vlnového pole k získání informací o zdroji nebo zdrojích vln. Toolbox obsahuje algoritmy pro generování vln, tvarování vyzařovací charakteristiky, odhad směru příchodu signálu (DOA), detekci cílů a jiné. Algoritmy jsou ve formě funkcí MATLABu, System objektů a knihoven bloků pro Simulink. Mezi oblasti využití patří radar, sonar, lékařská ultrasonografie, zobrazovací metody ve zdravotnictví nebo mobilní komunikace.
System objekty
System objekty představují objektově orientovanou implementaci algoritmů pro zpracování signálu, zpracování obrazu, počítačové vidění či komunikační systémy.
Na rozdíl od funkcí MATLABu, System objekty automaticky pracují se stavovou informací, indexováním a ukládáním dat do bufferů. To je výhodné zejména pro zpracování souvislého datového toku nebo pro zpracování dat „po částech“, které umožňuje efektivní práci s rozsáhlými daty.
System objekty podporují práci s fixed-point aritmetikou i generování kódu v jazyce C z MATLABu a Simulinku. Do Simulinku lze tyto objekty začlenit pomocí bloku MATLAB function.
System objekty najdeme například v nástrojích DSP System Toolbox, Communications System Toolbox, Phased Array System Toolbox a Computer Vision System Toolbox.
System objekty jsou do jazyka MATLAB plně integrované a uplatní se při interaktivní práci v příkazovém okně, tvorbě jednoduchých skriptů a funkcí i při budování rozsáhlých aplikací.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019