to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Polyspace Code Prover
picture
Prokázání absence run-time chyb v software
Hlavním cílem nasazení nástroje Polyspace Code Prover je prokázání absence přetečení, dělení nulou, indexování za hranicemi pole a dalších run-time chyb ve zdrojovém kódu v jazyce C a C++. Nástroj využívá statické analýzy a abstraktní interpretace založené na formálních metodách. Prokazuje tak spolehlivost kódu bez nutnosti spuštění programu nebo tvorby testovacích příkladů. Lze ověřovat ručně psaný kód, automaticky generovaný kód nebo jejich kombinaci. Každá operace v prověřovaném kódu je barevně označena podle toho, zda prokazatelně nezpůsobí run-time chybu, je prokázáno selhání, jedná se o nedosažitelnou část kódu nebo zda není možné prokázat absenci chyby.
Polyspace Code Prover také zobrazuje množství informací o proměnných a návratových hodnotách funkcí a může prokazatelně určit podmínky, za kterých proměnné překročí meze daného rozsahu hodnot. Nástroj umožní i sledování metrik charakterizujících kvalitu kódu, které lze využít ke splnění stanovených kritérií na kvalitu softwaru. Polyspace Code Prover lze integrovat do buildovacích systémů za účelem automatického prověřování kódu.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů