to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Predictive Maintenance Toolbox
picture
Návrh a testování algoritmů pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu
Predictive Maintenance Toolbox poskytuje nástroje pro označování dat, návrh indikátorů stavu systému a odhad zbývající životnosti zařízení (RUL). Je možné analyzovat a označovat data importovaná z lokálních souborů, cloudových úložišť a distribuovaných souborových systémů. Data z poruchových stavů lze též generovat simulací modelů zařízení v prostředí Simulink.
Zpracování signálů a metody dynamického modelování založené na technikách, jako je spektrální analýza a analýza časových řad, umožňují úpravu surových dat a extrakci příznaků sloužících ke sledování stavu zařízení. K odhadu času do selhání systému lze využít prediktivní modely předpovídající zbývající životnost zařízení (RUL).
Toolbox obsahuje referenční příklady pro motory, převodovky, baterie a další zařízení. Příklady lze využít jako návod při vývoji vlastních monitorovacích algoritmů a algoritmů prediktivní údržby.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019