to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Predictive Maintenance Toolbox
picture
Návrh a testování algoritmů pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu
Predictive Maintenance Toolbox poskytuje nástroje pro označování dat, návrh indikátorů stavu systému a odhad zbývající životnosti zařízení (RUL). Je možné analyzovat a označovat data importovaná z lokálních souborů, cloudových úložišť a distribuovaných souborových systémů. Data z poruchových stavů lze též generovat simulací modelů zařízení v prostředí Simulink.
Zpracování signálů a metody dynamického modelování založené na technikách, jako je spektrální analýza a analýza časových řad, umožňují úpravu surových dat a extrakci příznaků sloužících ke sledování stavu zařízení. K odhadu času do selhání systému lze využít prediktivní modely předpovídající zbývající životnost zařízení (RUL).
Toolbox obsahuje referenční příklady pro motory, převodovky, baterie a další zařízení. Příklady lze využít jako návod při vývoji vlastních monitorovacích algoritmů a algoritmů prediktivní údržby.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů