to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Risk Management Toolbox
picture
Matematické modelování a simulace kreditního a tržního rizika
Umožňuje modelování pravděpodobností defaultů, tvorbu skórovacích karet, analýzu portfolia a backtesting modelů pro odhad pravděpodobnosti finanční ztráty.
Toolbox Vám umožní počítat odhad jak spotřebitelského a podnikového kreditního rizika, tak i rizika tržního. Zahrnuje aplikaci, která umožňuje automatickou i manuální diskretizaci proměnných (tzv. binning) pro skórovací karty. Obsahuje simulační nástroje sloužící k analýze rizika úvěrového portfolia a backtesting nástroje pro ohodnocení kvality odhadů Value-at-Risk (VaR).
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019