to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Robotics System Toolbox ™
picture
Návrh, simulace a testování algoritmů pro aplikace v oblasti robotiky
Robotics System Toolbox poskytuje nástroje a algoritmy pro návrh, simulaci a testování manipulátorů, mobilních robotů a humanoidních robotů. V případě manipulátorů a humanoidních robotů jsou k dispozici algoritmy pro kontrolu kolizí, generování trajektorie, přímou a inverzní kinematiku a dynamiku s využitím popisu systému pomocí sestavy tuhých těles. U mobilních robotů jsou k dispozici algoritmy pro mapování, lokalizaci, plánování cesty, sledování cesty a řízení pohybu. Robotics System Toolbox obsahuje referenční příklady z obvyklých aplikací v oblasti průmyslové robotiky. Součástí je také knihovna komerčně dostupných modelů průmyslových robotů, které lze importovat, vizualizovat a simulovat.
Funkční prototyp robota je možné vytvořit kombinací dodávaných kinematických a dynamických modelů. Robotics System Toolbox také nabízí přímé připojení k robotickému simulátoru Gazebo, a umožní tak kosimulaci robota s modelem okolního prostředí. Za účelem ověření návrhu na reálném hardware je možné se připojit k robotickým platformám a vygenerovat pro ně zdrojový kód s využitím nadstaveb MATLAB Coder nebo Simulink Coder.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů