to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Robotics System Toolbox
picture
Návrh a testování algoritmů pro aplikace v oblasti robotiky
Robotics System Toolbox poskytuje algoritmy a funkce pro vývoj autonomních mobilních robotických aplikací, včetně možnosti propojení hardwarem. Nabízené algoritmy zahrnují reprezentaci map, plánování trasy nebo sledování zadané cesty.
Robotics System Toolbox obsahuje rozhraní mezi prostředím MATLAB a Simulink a systémem ROS (Robot Operating System). Spojení umožňuje testování a verifikaci aplikací s roboty vybavenými systémem ROS nebo robotickými simulátory (např. Gazebo). Nástroj podporuje generování zdrojového kódu v jazyce C++, což umožní vytvořit z modelu v Simulinku uzel systému ROS a nasadit jej ROS sítě.
Také je možné v nástrojích MATLAB nebo Simulink navrhnout a prototypovat aplikace pro řízení pohonů, počítačové vidění či stavové automaty a integrovat je se základními algoritmy Robotics System Toolboxu.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019