to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink® Control Design
picture
Linearizace modelů a návrh řídicích systémů v Simulinku
Simulink Control Design zjednodušuje návrh a analýzu řídicích systémů pro nelineární modely soustav vytvořené v Simulinku. Je možné automaticky extrahovat lineární aproximaci modelu, provést frekvenční analýzu a nastavit parametry řídicího systému přímo v prostředí Simulinku. K dispozici jsou nástroje a grafická uživatelská rozhraní pro automatické ladění PID regulátorů i návrh a analýzu pokročilejších řídicích systémů, jako jsou kaskádová zapojení či vícesmyčkové regulační obvody.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích