to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink® Control Design
picture
Linearizace modelů a návrh řídicích systémů v Simulinku
Simulink Control Design zjednodušuje návrh a analýzu řídicích systémů pro nelineární modely soustav vytvořené v Simulinku. Je možné automaticky extrahovat lineární aproximaci modelu, provést frekvenční analýzu a nastavit parametry řídicího systému přímo v prostředí Simulinku. K dispozici jsou nástroje a grafická uživatelská rozhraní pro automatické ladění PID regulátorů i návrh a analýzu pokročilejších řídicích systémů, jako jsou kaskádová zapojení či vícesmyčkové regulační obvody.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: