to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simscape Driveline
picture
Modelování a simulace mechanických pohonných soustav
Simscape Driveline rozšiřuje Simulink a Simscape o nástroje pro modelování a simulaci dynamiky pohonných soustav. Knihovny Simscape Driveline obsahují rotační a translační prvky jako šneková soukolí, planetární soukolí, vodící šrouby a spojky, které lze využít při modelování přenosu mechanické energie v automobilovém průmyslu, průmyslové automatizaci a dalších aplikacích. Prvky z oblasti automobilového průmyslu zahrnují také modely spalovacích pohonů, styku pneumatik s vozovkou, celých převodovek a měničů výkonu. Simscape Driveline je také integrován se součástmi MATLABu pro návrh řídicích systémů a generování kódu, což umožňuje navrhovat regulátory a testovat je v reálném čase s modely mechanických soustav.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019