to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
SimEvents®
picture
Modelování a simulace systémů diskrétních událostí
SimEvents rozšiřuje Simulink o nástroje pro simulaci systémů diskrétních událostí. Se SimEvents je možné modelovat událostmi řízenou komunikaci mezi prvky systému za účelem analýzy a optimalizace latencí, průchodnosti systému, ztráty paketů a dalších charakteristik. Knihovny předdefinovaných bloků zahrnují fronty, servery a přepínací prvky.
SimEvents můžete využít v aplikacích, jako jsou distribuované řídicí systémy, hardwarové architektury a komunikační sítě v leteckých, automobilových a elektronických aplikacích. Také je možné simulovat událostmi řízené procesy, jako je plnění plánovaných úkolů nebo posloupnost výrobního procesu, za účelem definice požadovaných zdrojů a identifikace kritických míst.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019