to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simscape Fluids®
picture
Modelování a simulace hydraulických soustav
Simscape Fluids je nástroj rozšiřující Simscape o prostředky k modelování a simulaci hydraulických systémů. Umožňuje modelování tzv. „multi-domain“ systémů obsahujících propojení hydraulických a mechanických komponent s použitím přímé analogie s reálnými prvky systémů. Simscape Fluids obsahuje hydraulické a mechanické komponenty, jako jsou čerpadla, ventily, hydraulické pohony, potrubí a hydraulické odpory. Je možné modelovat také systémy pro dodávky vody či paliva.
Simscape Fluids společně s produkty Simscape, Simscape Multibody, Simscape Driveline, Simscape Electronics a Simscape Power Systems umožňuje modelování složitých jevů ve vzájemně propojených hydromechanických a hydroelektrických systémech.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019