to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simscape Multibody
picture
Modelování a simulace mechanických soustav
Simscape Multibody je nadstavbou z řady tzv. „multi-domain“ modelovacích nástrojů postavených na platformě Simscape. Poskytuje nástroje pro modelování 3-D mechanických soustav složených z mnoha těles. Příkladem mohou být roboty, odpružení vozidel, části stavebních strojů či podvozkové systémy letadel. Soustavy jsou modelovány z bloků reprezentujících tělesa, klouby, omezení pohybu nebo silové prvky a Simscape Multibody sám formuluje a řeší pohybové rovnice kompletního mechanického systému. Pomocí těchto elementů lze velmi snadno a intuitivně vytvářet grafické reprezentace složitých mechanických soustav, napojovat je na okolní prostředí a řídicí systémy modelované nástroji Simulinku. Lze tak simulovat vzájemné působení mechanických částí a jejich řídicích jednotek a vliv celé soustavy na okolní prostředí a naopak. Vestavěná 3D animace umožňuje zobrazit dynamiku systémů. Lze též importovat kompletní modely s definovanou hmotností, momentem setrvačnosti, omezeními a 3D geometrií z několika CAD systémů.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019