to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Check
picture
Ověřování modelů z hlediska doporučeného stylu modelování a dodržení standardů
Simulink Check poskytuje kontroly a metriky, které při vývoji Simulinkových modelů identifikují porušení standardů a doporučených pokynů pro modelování. Podporované standardy pro vývoj software zahrnují normy DO-178, ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304 a pokyny MAAB (MathWorks Automotive Advisory Board Style Guidelines). Průběžná kontrola prověřuje nesoulad s dodržováním pokynů přímo při úpravách modelu. Je možné vytvářet i vlastní kontroly, které odpovídají uživatelským normám a směrnicím.
Simulink Check poskytuje metriky, jako je velikost a složitost modelu, které lze použít k vyhodnocení architektury modelu a dodržování standardů. Souhrnný grafický panel s vyhodnocenými metrikami z různých zdrojů umožňuje posoudit stav a kvalitu návrhu.
Podpora průmyslových standardů je k dispozici prostřednictvím nadstaveb IEC Certification Kit (pro ISO 26262 a IEC 61508) a DO Qualification Kit (pro DO-178).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: