to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Code Inspector
picture
Automatizuje revize zdrojového kódu pro bezpečností standardy
Simulink Code Inspector automaticky porovnává generovaný kód s jeho zdrojovým modelem v Simulinku. Tyto revize kódu jsou součástí podmínek certifikace systémů kritických z hlediska bezpečnosti, které podléhají standardům DO-178 a jiným. Nástroj systematicky prozkoumává bloky, stavové diagramy, parametry a nastavení modelu aby zjistil, zda jsou z hlediska struktury ekvivalentní k operacím, operátorům a datům v generovaném kódu. Výsledkem je podrobná zpráva poskytující odkazy z modelu do kódu a z kódu do modelu (traceability), která může být předložena certifikační autoritě ke splnění požadavků na programový kód dle DO-178.
Podpora průmyslových standardů je dostupná prostřednictvím nadstavby DO Qualification Kit (pro DO-178).
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019