to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink® Test
picture
Tvorba, správa a spouštění testů v prostředí Simulink
Simulink Test poskytuje nástroje pro vytváření, správu a spouštění systematických testů založených na simulaci systémů v prostředí Simulink. Simulink Test obsahuje blok pro definici testovacích sekvencí, který umožní konstrukci složitých testů a jejich vyhodnocení. Také nabízí grafické rozhraní pro správu a spouštění testů. Simulink Test také umožní definovat kritéria pro splnění či nesplnění testu, která zahrnují absolutní a relativní tolerance, meze, logické kontroly a časově podmíněnou logiku.
Výsledky testů je možné archivovat a prohlížet, nebo z nich generovat reporty. Testy, které nebyly splněny, lze opětovně spouštět a ladit tak testované systémy.
Pomocí nadstaveb Simulink Test a Simulink Requirements je možné propojit testovací případy s dokumenty specifikujícími požadavky (Microsoft® Word, IBM® Rational® DOORS® a další).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: