to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink® Design Optimization
picture
Odhad a optimalizace parametrů v Simulinkových modelech
Simulink Design Optimization umožňuje nastavení odezvy modelů a optimalizaci chování soustav modelovaných v Simulinku pomocí odhadu parametrů metodami numerické optimalizace. Tím eliminuje potřebu nastavovat parametry modelu metodou pokus-omyl nebo nutnost vývoje vlastních optimalizačních rutin. Nástroj nalezne uplatnění jak při hledání neznámých parametrů a optimalizaci chování fyzikálních soustav, tak v návrhu řídicích systémů. Zde je možné optimalizovat chování uzavřených smyček řídicích systémů od PID regulátorů po vícesmyčkové architektury. Požadavky mohou být zadávání v časové i frekvenční oblasti. Snadno lze pracovat s návrhovými požadavky, doba ustálení, překmit, saturace nebo bezpečnost ve fázi.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019