to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Symbolic Math Toolbox
picture
Symbolické výpočty a aritmetika s proměnnou přesností
Symbolic Math Toolbox poskytuje nástroje pro řešení a práci se symbolickými výrazy a aritmetiku s proměnnou přesností. Toolbox přináší do MATLABu stovky symbolických funkcí, které spouští MuPAD engine pro výpočet úloh, jako je derivování, integrace, zjednodušování výrazů, transformace a řešení rovnic.
Symbolic Math Toolbox také zahrnuje kompletní jazyk MuPADu, který je optimalizován pro práci se symbolickými výrazy. Knihovny funkcí MuPADu jsou určeny jak pro základní oblasti matematických výpočtů, jako je kalkulus a lineární algebra, tak pro specializované oblasti, jako je teorie čísel nebo kombinatorika. Vestavěné funkce lze dále rozšiřovat psaním vlastních symbolických funkcí a knihoven v jazyce MuPADu. Veškeré funkce mohou být volány z MATLABu nebo z grafického rozhraní MuPAD notebook, který slouží k zápisu, vyhodnocení a dokumentaci symbolických výpočtů.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019