to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
System Identification Toolbox
picture
Tvorba lineárních a nelineárních dynamických modelů z naměřených vstupních a výstupních dat
System Identification Toolbox umožňuje navrhovat matematické modely dynamických soustav z naměřených vstupních a výstupních dat. Tento datově orientovaný přístup pomáhá popsat systémy, které není snadné modelovat pomocí specifikace základních fyzikálních zákonů (chemické procesy, dynamika pohonů).
K identifikaci parametrů modelů můžete využívat data v časové nebo frekvenční oblasti. Vytvářené modely mohou být ve formě diskrétních či spojitých přenosových funkcí, popisu ve stavovém prostoru nebo ve formě nelineárních modelů.
System Identification Toolbox také poskytuje algoritmy pro online odhad parametrů určené pro nasazení na embedded systémy (podporují automatické generování kódu).
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019