to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
System Composer
picture
Návrh a analýza architektury systémů a software
System Composer umožňuje definovat, analyzovat a specifikovat architekturu a sestavení prvků pro návrh software a MBSE (Model-Based Systems Engineering). V nástroji System Composer lze propojit návrhové požadavky s modelem architektury systému, který je následně rozpracován, modelován a simulován v prostředí Simulink.
System Composer umožňuje vytvářet nebo importovat modely architektury, které popisují systém z hlediska komponent a rozhraní. Je možné vytvořit vlastní živé pohledy na model a studovat konkrétní problematiku ve vlastním návrhu. S modelem architektury systému lze analyzovat požadavky, přiřazovat vlastnosti pomocí stereotypů, provádět studie a vytvářet specifikace a ICD (Interface Control Document).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: