Archiv Technical Computing Camp 2022

Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte

Demo Showcase v PDF

Algoritmus AI jako součást modelu systému v prostředí Simulink

Klasifikační algoritmus založený na AI jako součást modelu systému vytvořeného v prostředí Simulink. Knihovny bloků pro inferenci naučených modelů postavených na deep learningu / machine learningu umožní společné testování algoritmů umělé inteligence s ostatními algoritmy (řídicí systémy, zpracování signálu a obrazu, …) a simulačními modely dynamických soustav.

Ukázka programu AURELION určeného k simulaci a testování ADAS senzorů

Interaktivní konfigurační nástroj umožňuje snadné a rychlé nastavení ADAS senzorů a následnou vizualizaci v 3D scenérie. Grafika je generována Unreal enginem pro co nejvěrnější zpracování scény.

Multibody simulace pohybu a vzájemného působení magnetických koulí

Tento příklad se zabývá tzv. „Multibody Dynamics“ analýzou pohybu ve FEM software COMSOL Multiphysics. Simulace počítá pohyb kuliček za působení magnetických i třecích sil.

Detekce anomálií s využitím autoencoderu

Detekce abnormálního stavu systému pomocí autoencoderu, který je naučen pouze s daty z „normálního“ provozu bez dopředu známých údajů z poruchových sta­vů.

Model systému vodíkového elektrolyzéru s PEM membránou

Tento příklad představuje model vodíkového elektrolyzéru s PEM membránou vytvořený s pomocí nástroje Simscape. Model obsahuje blok simulujucí MEA (membrane electrode assembly) napsaný v jazyce Simscape a systémy, které zahrnují zásobníky, úpravu a distribuci plynů.

Programovanie platformy Zynq-7000

Ukážka rozdelenia modelu pre programovateľnú logiku (FPGA) a procesor (ARM). Využitie nástroja HDL Workflow Advisor pre zjednodušenie pracovného postupu a konfiguráciu rozhraní.

Virtuální realita v prostředí MATLAB / Simulink

Spojení virtuální reality s prostředím MATLAB / Simulink nabízí mnoho aplikačních možností, od vizualizace dynamických systémů až po učení neuronových sítí. Předvedeme vám několik ukázek využití virtuální reality.

MATLAB a kyvadlo

Stanovenie tiažového zrýchlenia (g) pomocou kyvadla. Využijeme snímače mobilného telefónu a real-time spracovanie signálu. K slovu sa dostane MATLAB Mobile a FFT (fast Fourier transform).

close