Nový formát online kurzů

ots

Také se Vám to už stalo? Chtěli jste si rozšířit svoje znalosti ve vybrané oblasti. Nejlépe v příjemné formě kombinace videí, řešení krátkých úloh a zajímavých příkladů. Měli jste docela jasnou představu, v čem se chcete zdokonalit, MATLAB už trochu znáte… A tak jste se rozhodli absolvovat některý z online self-paced kurzů z MATLAB Academy, které máte k dispozici například v rámci vaší celouniverzitní licence. A jak to dopadlo?

Měli jste třeba potřebu se více dozvědět o tématu efektivní tvorby a využití funkcí. Toto téma jste našli (mimo jiné) v kurzu MATLAB Fundamentals. Hezký velký kurz, ve kterém jsou funkce naplánovány v jeho druhé polovině. Už dříve jste absolvovali nějaký Onramp kurz, takže víte, že se při řešení jednotlivých úloh dozvíte navíc řadu různých tipů a užitečností, nechcete přeskakovat, teď máte zrovna trochu volněji a tak jste s tímto 14 hodinovým kurzem nedávno začali. Navíc: Lze ho přece kdykoli přerušit a pokračovat opět podle svých časových možností. A tak už máte za sebou prvních několik lekcí, rozšířili jste si svoje poznatky z oblasti práce s poli, našli jste novou inspiraci při možnostech vizualizace dat, dozvěděli jste se řadu šikovných věcí, ale včera se před vámi objevil neodkladný pracovní úkol, kterému se teď musíte věnovat. Kdy znovu budete mít čas pokračovat v kurzu není vůbec jasné. A tak vaše původní myšlenka zdokonalit se v práci s funkcemi bere za své. A ani certifikát o dokončeném kurzu nepřibude do vaší sbírky. ☹

Aby se podobné situace neopakovaly a uživatelé si mohli v MATLAB Academy najít kurz mnohem více na míru svým představám, přistoupili v MathWorks k nové koncepci sady online kurzů – Online Training Suite = OTS. Pojďme se tedy podívat, jaké změny v OTS již nastaly nebo můžeme v nejbližší době očekávat.

Namísto tvorby „velkých“ kurzů se nyní připravují nové krátké, tématicky užší, ale hlubší kurzy. Pod pojmem „krátké“ se zde rozumí přibližně dvouhodinové, tj. podobně jako jsou Onramp kurzy. Na rozdíl od nich ale nepředstavují úvod do daného tématu, ale rychle jdou přímo k jádru věci. Prvních 24 těchto nových kurzů je již na stránkách MATLAB Academy k dispozici. Modulární členění i těchto nových krátkých kurzů umožňuje opravdu rychle přejít k detailům, které právě potřebuji. Najdete již např. The How and Why of Writing Functions, How MATLAB Graphics Work, Plot Beyond the Second Dimension, Clean and Prepare Data for Analysis a další.

ots

Stávající velké kurzy budou postupně přestavěny do této podoby. Témata z prvních tří existujících velkých kurzů (MATLAB Fundamentals, MATLAB for Data Processing and Visualization a MATLAB Programming Techniques) již najdete v nových krátkých kurzech. Uvedené tři velké kurzy ještě stále najdete v nabídce také, ale pouze do příští verze MATLABu na jaře 2025. Ostatní velké kurzy zůstávají zatím dále v nabídce a budou nahrazovány novými krátkými kurzy postupně.

Jako doporučení pro širší tématickou oblast nově najdete v nabídce tzv. Learning Paths (připomíná mi to doporučený průběh studia ve studijních programech na vysokých školách). Aktuálně existuje 11 těchto doporučených cest – např. Build MATLAB Proficiency, Data Analysis in MATLAB, MATLAB Skills for Simulink Modeling aj. Kromě toho je pro řešení logických návazností u každého krátkého kurzu seznam doporučených prerekvizit.

Certifikáty v podobě pdf dokumentu nebo jako internetový odkaz můžete získat jak po absolvování jednotlivých kurzů, tak i po absolvování celé Learning Path.

ots

Nově je na stránkách MATLAB Academy také umožněno textové vyhledávání v kurzech. To můžete dále zúžit předvolbou filtrů – např. třeba jen na Onramp kurzy (to v případě, že nemáte k dispozici i celou sadu OTS).

Připomínáme, že celé kurzy i jejich jednotlivé moduly lze na vysokých školách s MATLAB Campus-Wide licencí integrovat ve formě odkazu do studijních materiálů v LMS systémech (např. Moodle) a také že zůstává možnost sdílení svého pokroku v kurzu s někým dalším (např. s učitelem).

Věříme, že se vám nový formát online kurzů zalíbí. Vašimi certifikáty se můžete pochlubit třeba i na sociálních sítích.

Martina Mudrová (HUMUSOFT), 08.07.2024

close