to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Multibody Dynamics Module
Analýza sestav tuhých a pružných těles s velkými translačními a rotačními posuvy. Knihovna spojů obsahuje několik typů vazeb (prismatické, rotační, sférické, posuvné, šroubové a cylindrické). Lze provádět kinematickou analýzu mechanismů (rychlosti), určovat síly a momenty působící ve spojích nebo deformaci a napjatost v pružných součástech sestavy. Modul umožňuje analyzovat časově závislé úlohy, zjišťovat vlastní frekvence sestavy, používat nelineární materiály a kombinovat v sestavě tuhá a pružná tělesa. Zatížení a podpory je možné definovat časově závislými funkcemi.
Oblasti použití:
  • Mechatronika
  • Robotika
  • Biomechanika
  • Dynamika vozidel
  • Dynamika motorů
  • Biomedicínské nástroje
  • Simulace obecné dynamiky mechanických sestav