to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
ConfigurationDesk je intuitivní, konfigurační a implementační nástroj, který je ideální pro ovládání HIL aplikací v reálném čase určený pro SCALEXIO systémy, pro implementaci modelů a I/O funkčního kódu na SCALEXIO hardware. ConfigurationDesk poskytuje jasně organizovaný přehled externích zařízení (např. ECU), konfigurovaných SCALEXIO kanálů a připojených modelů.
Umožňuje implementovat modely ze Simulinku a Stateflow do systému dSPACE pouhým klepnutím myši. RTI zajistí konfiguraci I/O, vygenerování zdrojového kódu v jazyce C aplikací Simulink Desktop Real-Time, kompilaci, slinkování aplikace, zavedení do procesorové karty a spuštění. Součástí RTI je i knihovna bloků pro obsluhu periferií. Nabízí rozšíření pro multiprocesorové a a multijadrové simulace, CAN/LIN rozhraní, FlexRay rozhraní, programovaní FPGA a jiné.
Umožňuje interaktivní ovládání aplikace pomocí virtuálních přístrojů, sběr naměřených dat a automatizaci experimentů pomocí skriptů a maker.
Prostředí pro vytváření a provádění automatických testovacích sekvencí.
Prostředí virtuální reality pro simulátory dSPACE.
Simulinkové modely komponent automobilu pro HIL simulace. Modulární koncept umožňuje nakonfigurovat sestavu pro simulace zážehových i vznětových motorů včetně přeplňování, dynamiky vozidla, hydrauliky brzdového systému, hnacího ústrojí, převodovek, elektrických systémů pro elektrické a hybridní systémy i modelování dopravních situací. Simulační modely lze jednoduše a intuitivně parametrizovat prostřednictvím uživatelského rozhraní ModelDesk.
Generátor produkčního kódu. Umožňuje automatické generování kódu v C pro řídicí jednotky. Možnosti optimalizací na konkrétní procesory, podpora aritmetiky v pevné řádové čárce, podpora standardu AUTOSAR.
Softvérový nástroj umožňující správu modelů, signálů, parametrů, testů, výsledků testů, stejně jako jejich závislostí, verzí a variantů a požadavků v průběhu celého vývojového procesu. Otevřený API umožňuje integrovat SYNECT do stávajících IT infrastruktur a pracovních postupů.
Nejbližší plánované akce: