COMSOL Multiphysics 5.3a (dostupný od ledna 2018)

Obecné novinky

barevná škála Cividis

Barevná škála Cividis vyvinutá speciálně pro zrakově postižené.

Elektřina a magnetismus

Adaptivní krok

Adaptivní krok frekvenční studie

Strukturální mechanika a akustika

Navázání modelu

Navázání modelu nosníku na těleso.

Proudění tekutin a přestup tepla

Model turbulence

Použití modelu turbulence Realizable k-ε.

Chemie

Rozšíření jádra a SW rozhraní

Blok motoru

Fyzikální vlastnosti chladicí kapaliny bloku motoru (použití nové knihovny hodnot termodynamických funkcí).

Podrobný přehled všech novinek naleznete na www.comsol.com

Zkušební verze

Matouš Lorenc (HUMUSOFT), 10.1.2018