to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Licenční informace
Časově neomezená licence
Pořizovací cena licence představuje poplatek za časově neomezenou licenci pro jednoho uživatele nebo skupinu uživatelů a zahrnuje v sobě předplatné na prvních 12 měsíců od pořízení licence. Přístup k update, technické podpoře a možnosti licenci rozšiřovat o další nadstavby v následujících letech je možný po zaplacení Renewal poplatku.
Renewal (předplatné nových verzí, služeb a technické podpory)
Předplatné na 12 měsíců zahrnuje:
 • přistup k novým verzím, opravám a aktualizacím
 • přístup k technické podpoře
 • možnost licenci rozšiřovat o další nadstavby
 • možnost přidělovat / odebírat aplikační knihovny v rámci Master licence u Individual a Designated Computer licencí
 • možnost přechodu mezi licenčními variantami (např. "Individual" a "Designated Computer")
 • on-line správa licencí
 • okamžitý přístup ke zkušebním verzím všech produktů MathWorks
 • přístup k MATLAB Online pro individuální licence
 • přístup k Prerelease a beta verzím nových produktů
 • přístup ke službě MATLAB Drive s kapacitou 5GB pro individuální licence
 • přístup ke službě MATLAB Mobile (pro iOS a Android) pro individuální licence
Časové období bezprostředně navazuje na předchozí období předplatného. Renewal je možné zakoupit za zvýhodněné (Bonus) ceny nejpozději 1 den před vypršením aktuálního cyklu předplatného (v případě pozdějšího objednání budou platné standardní ceny). Je-li cyklus předplatného přerušen, je možné jej obnovit zpětným doplacením Renewal poplatků.
Informujte se na cenu předplatného pro Vaši licenci systému MATLAB.
Časově omezená licence
Pořizovací cena licence představuje poplatek za časově omezenou licenci pro jednoho uživatele nebo skupinu uživatelů na dobu 1 roku (Annual license) nebo 3 měsíců (Short-Term license). Informujte se na cenu časově omezených licencí systému MATLAB.
Podporované platformy
Veškeré licence MATLABu jsou multiplatformní (Windows, Linux, Mac OS).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích