MATLAB pro základní a střední školy (multilicence typu PASS)

Moderní vzdělávací postupy se snaží přejít od jednoduchého řešení úloh na tabuli a papíře k využití interaktivních nástrojů, které umožňují úlohy rychle a efektivně modelovat, simulovat, vizualizovat a nasadit řešení na reálné zařízení.

Systém MATLAB dlouhodobě poskytuje nástroje pro podporu více než 5 000 vzdělávacím institucím po celém světě. Tyto instituce úspěšně implementovaly MATLAB do vzdělávacího procesu a zároveň ho využívají se svými studenty pro řešení zajímavých úloh.

Společnost MathWorks se rozhodla podpořit vzdělávání na základních a středních školách speciálním typem celoškolní multilicence PASS (Primary and Secondary School Suite). Tento typ licence umožňuje využívat nástroje systému MATLAB všem učitelům a žákům školy za velmi výhodných podmínek (MATLAB + Simulink + 51 aplikačních knihoven za cenu 10 580,- Kč bez DPH / rok). Licence PASS umožňuje instalaci software i na soukromé počítače uživatelů.

Systém MATLAB je vhodný pro podporu výuky základních předmětů jako je matematika a fyzika nebo odborných technických a ekonomických předmětů. Umožnuje pracovat s reálnými zařízeními, což vede studenty k řešení problémů s využitím projektově orientovaného vzdělávání.

Učitelé středních a základních škol se mohou s možnostmi prostředí MATLAB & Simulink seznámit mj. na některém z našich školení akreditovaných v systému DVPP MŠMT ČR.

Projektově orientované vzdělávaní

Projektově orientované vzdělávaní je aktivní metoda učení, při které studenti pracují na problémech z reálného světa a jejich řešením si rozšiřují své znalosti. Pomocí aktivního přístupu jsou studenti lépe motivovaní a lépe připravení zvládat řešení praktických úloh. Využívají přitom low-cost hardware jako jsou roboti LEGO MINDSTORMS, Arduino, Raspberry Pi, webkamery nebo senzory v mobilních zařízeních jako je iPhone nebo Android.

MATLAB, jako jediné software prostředí, podporuje práci se všemi uvedenými platformami a navíc se využívá pro řešení pokročilých inženýrských úloh na univerzitách a v praxi.

Mezi oblasti projektově orientovaného vzdělávání na základních a středních školách, v kterých je MATLAB přínosem patří:

  • základy programování
  • tvorba jednoduchých robotických a mechatronických systémů
  • základy návrhu řídicích algoritmů
  • získávaní dat z různých typů senzorů
  • zpracovaní obrazu a signálu
projektově orientované vzdělávání

Studijní materiály

Společnost MathWorks se snaží usnadnit nasazení systému MATLAB na základních a středních školách prostřednictvím velkého množství informačních zdrojů pro studenty a učitele (výukové materiály, videa, kurzy, …). Najdete je na stránce společnosti MathWorks v sekci Academia.

Část pro učitele obsahuje podklady pro výuku ke kurzům pro základní a střední školy. K dispozici jsou podklady pro učitele, materiály pro studenty, řešené příklady i další zajímavá zadání pro samostatnou práci studentů.

Část pro studenty obsahuje návody a videa, které je krok za krokem provedou MATLABem, Simulinkem a oblastmi využití systému MATLAB jako je matematika, zpracování signálu, nebo řídicí systémy.

Pro uživatele, kteří nemají žádné zkušenosti se systémem MATLAB doporučujeme navštívit stránku MATLAB Academy, kde si mohou ve webovém prohlížeči vyzkoušet práci se zjednodušeným prostředím v kurze MATLAB Onramp. Po absolvování kurzu získáte certifikát.

Pro žáky středních škol od 12 let je určen interaktivní online kurz Learn to code.

Vybrané podklady pro výuku:

MathWorks courseware
istrobot - MathWorks low cost hardware

Práce s low-cost hardware

Základem projektově orientovaného vzdělávání je i úzké propojení s reálnými zařízeními. V současnosti jsou mezi studenty populární například LEGO MINDSTORMS, Arduino a Raspberry Pi. Společnost MathWorks připravila pro tento low-cost hardware specializovanou stránku.

stuba green team

Studentské soutěže

Studenti, kteří zvládnou řešení základních úloh v systému MATLAB a Simulink mají možnost ověřit si své znalosti pomocí studentských soutěží podpořených společností MathWorks. V těchto soutěžích řeší jedinečné inženýrské problémy a přemýšlejí jako budoucí inženýři. Kromě technických znalostí se často naučí další zdatnosti jako projektový management a spolupráci.

Již dnes se studenti z České republiky a Slovenska s aktivní znalostí systému MATLAB a Simulink zapojují do studentských soutěží jako je Formula Student nebo Istrobot.

Často kladené otázky

Kolik stojí PASS licence?

PASS licence stojí 10 580 Kč bez DPH / 1 rok pro Českou republiku a 399 € bez DPH / 1 rok pro Slovensko.

Je možné PASS licenci zakoupit najednou na období delší než 1 rok?

Ano, PASS licenci je možné zakoupit na 1, 2 nebo maximálně 3 roky najednou.

Jak si můžu objednat PASS licenci?

Pro objednání PASS licence pro Českou republiku a Slovensko kontaktujte společnost Humusoft s.r.o.

Je PASS licence limitovaná na počet studentů a zaměstnanců?

Ano, licence PASS je roční licence. Vždy před ukončením platnosti licence PASS nabídneme její automatickou obnovu.

Kdo může PASS licenci používat?

Licenci PASS mohou používat všichni studenti a zaměstnanců školy.

Je PASS licence limitovaná na počet studentů a zaměstnanců?

Licence není limitovaná na počet studentů a zaměstnanců.

Je použití PASS licence limitováno na prostory školy?

Zaměstnanci a studenti školy mohou PASS licenci používat i mimo prostory školy. Licence však nesmí být využívána ke komerčním účelům.

Je PASS licence vázaná výhradně na PC ve vlastnictví školy?

Není, PASS licenci mohou zaměstnanci a studenti používat i na svých domácích PC.

Jaká konfigurace produktů MATLAB je v rámci PASS licence dostupná?

Přehled produktů v rámci PASS licence najdete v tomto PDF.

Jak instalovat a aktivovat MATLAB, má-li moje škola PASS licenci?

Jak spravovat PASS licenci?

Dokumentace pro správce PASS licence je ke stažení v PDF na webu MathWorks.

Můžu jako její správce přidat k PASS licenci více uživatelů naráz?

  1. Ano. Správce licence může přidávat uživatele dávkově.
  2. Postup je následující:
  3. Zvolte Vaši PASS licenci zde: https://www.mathworks.com/licensecenter/licenses
  4. Zvolte záložku "Manage Users".
  5. Klikněte na modré tlačítko "Add User(s)" a v kontextovém menu zvolte "Batch Add Users".
close