Archiv Technical Computing Camp 2023

Soutěž o nejlepší uživatelský projekt - výsledky

Soutěžní příspěvky v PDF
1.-2. - Transport modelové látky přes polymerní membránu do biologického prostředí

Darya Zhurauliova (VUT Brno)

1.-2. - Lineární elektromagnetický aktuátor

Jakub Tureček (ZČU Plzeň)

3. - Elastoměr

Filip Bláha (ZČU Plzeň)

4. - Ceiondis – Automatizovaná viackriteriálna rozhodovacia analýza

Dominika Kraviarová (STU)

5.-6. - Pozemná stanica pre študentskú raketu s možnosťou HIL testovania letového soft.

Dominik Beňo (ČVUT Praha)

5.-6. - Měřicí systém pro pozemní testy raketového motoru

Michal Novák (ČVUT Praha)

7.-8. - Hardware-In-the-Loop simulace AGV IoT Bot

Tomáš Svoboda (Siemens, s.r.o.)

7.-8. - Brownův pohyb v hydrogelech - 2D model

Matouš Vrána (VUT Brno)

9. - Aplikace pro labeling pulsních signálů

Pavel Kulmon (ERA a.s.)

10. - Měření rozměrů z mračen bodů 3D skenu

Radek Matoušek (UPCE)