Archiv Technical Computing Camp 2023

Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte

Demo Showcase v PDF
Algoritmus AI jako součást modelu systému v prostředí Simulink

Klasifikační model založený na AI (deep learning) jako součást širšího algoritmu vytvořeného v prostředí Simulink. Algoritmus je implemetován na platformě Raspberry PI pomocí automatického generování kódu v jazyce C.

Magnetohydrodynamika v COMSOL Multiphysics
Řízení elektromotoru

Model řízení elektromotoru implementovaný v prostředí Simulink, využívající bloky knihovny Motor Control Blockset. Algoritmus je implementován na cílové platformě (STM32 Nucleo) pomocí automatického generování kódu v jazyce C.

Ovládanie robota Tinkerkit Braccio

Polohovanie robota Tinkerkit Braccio s využitím inverznej kinematiky Robotics System Toolboxu. Robot je ovladaný pomocou aplikácie s vizualizáciou v Simulink 3D Animation.

Poloautomatická segmentace lékařských snímků a extrakce povrchu pro 3D tisk

S verzí MATLABu R2022b přibyl Medical Imaging toolbox, který nabízí nástroje pro práci se snímky z lékařského prostředí. V tomto příkladu si ukážeme, jak pomocí těchto nástrojů provést segmentaci plic z CT snímků hrudníku a následně provedeme extrakci povrchu plic a tvorbu STL modelu pro 3D tisk.

Vytvoření a ovládání FPGA aplikace

Ukážka rozdelenia modelu pre programovateľnú logiku (FPGA) a procesor (ARM). Využitie nástroja HDL Workflow Advisor pre zjednodušenie pracovného postupu a konfiguráciu rozhraní.

Hra Teeter s využitím senzorů mobilních zařízení

MATLAB Mobile umožňuje využití mobilních zařízení jako univerzálních vstupních zařízení pro programy běžící na desktopu, ke kterému jsou připojeny prostřednictvím MATLAB Cloudu. V tomto příkladě je senzor orientace využit k naklánění virtuální hrací desky, po které se valí kulička. Cílem hry je trefit kuličkou do otvoru v desce.