Automotive

Navrhování, simulace a nasazení mobility budoucnosti.

Model-Based Calibration Toolbox

Modelování a kalibrace komplexních pohonných systémů.

model based calibration toolbox

Powertrain Blockset

Modelování a simulace automobilových pohonných systémů.

powertrain blockset

Vehicle Dynamics Blockset

Modelování a simulace dynamiky vozidel ve virtuálním 3D prostředí.

vehicle dynamics blockset

Automated Driving Toolbox

Návrh, simulace a testování systémů ADAS a systémů autonomního řízení vozidel.

automated driving toolbox

IEC Certification Kit (for ISO 26262 and IEC 61508)

Kvalifikace generátorů kódu, verifikačních nástrojů a dalších softwarových nástrojů pro certifikaci dle standardů ISO 26262 a IEC 61508.

iec certification kit

Vehicle Network Toolbox

Komunikace s automobilovou komunikační sítí prostřednictvím protokolů CAN, J1939 a XCP.

vehicle network toolbox

AUTOSAR Blockset

Návrh a simulace software pro AUTOSAR.

autosar blockset

RoadRunner

Návrh 3D scén pro simulaci autonomního řízení vozidel.

roadrunner

RoadRunner Asset Library

Knihovna 3D modelů pro scény vytvářené v nástroji RoadRunner.

roadrunner asset library

RoadRunner Scenario

Tvorba a přehrávání scénářů pro simulace autonomního řízení vozidel.

roadrunner scenario

RoadRunner Scene Builder

Automatické generování 3D modelů cest z HD map.

roadrunner scene builder
close