Computational Finance

Importovat a analyzovat finanční data, vytvářet modely rizik a ekonomických systémů, spravovat investice a oceňovat složité nástroje.

Datafeed Toolbox

Získávání finančních dat od poskytovatelů.

datafeed toolbox

Database Toolbox

Výměna dat s relačními i nerelačními databázemi.

database toolbox

Econometrics Toolbox

Modelování a analýza finančních a ekonomických systémů pomocí statistických metod pro práci s časovými řadami.

econometrics toolbox

Financial Toolbox

Analýza finančních dat a vývoj modelů pro finančnictví.

financial toolbox

Financial Instruments Toolbox

Návrh, oceňování a zajišťování složitých finančních nástrojů.

financial instruments toolbox

Risk Management Toolbox

Matematické modelování a simulace rizika.

risk management toolbox

Spreadsheet Link (for Microsoft Excel)

Volání funkcí MATLABu přímo z Microsoft Excelu.

spreadsheet link
close