Parallel Computing

Spouštění programů MATLAB® a simulací Simulink® paralelně na CPU, GPU nebo na obou.

Parallel Computing Toolbox

Provádějte paralelní výpočty v MATLABu i Simulinku pomocí vícejádrových počítačů, GPU a clusterů.

parallel computing toolbox

MATLAB Parallel Server

Provádějte rozsáhlé výpočty v MATLABu i Simulinku pomocí výpočetních clusterů a cloudů.

matlab parallel server

Humusoft: HeavyHorse

Multiprocesorové stanice navržené pro optimální výkon při paralelních výpočtech v prostředí MATLAB.

heavyhorse
close