to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB®
Jazyk pro technické výpočty
MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. S programem MATLAB můžete zkoumat a vizualizovat Vaše nápady a řešit úlohy napříč různými obory. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.
Příkladem aktuálního využití systému MATLAB může být vývoj systémů aktivní bezpečnosti automobilů, robotické sondy vesmírného programu, monitorovací systémy ve zdravotnictví, inteligentní energetické sítě nebo LTE systémy.
Co MATLAB nabízí
 • Výkonný programovací jazyk pro numerické výpočty a vývoj algoritmů
 • Interaktivní prostředí s grafickými nástroji pro zkoumání, návrh a řešení problémů
 • Tisíce vestavěných funkcí z oblasti matematiky, statistiky, optimalizace specializovaných technických výpočtů a manipulace s daty
 • Nástroje pro matematické modelování, simulaci, analýzu a prezentaci dat, měření a testování
 • Grafické funkce pro vizualizaci dat a možnosti vytváření vlastních grafů
 • Vývojové nástroje pro zlepšení kvality kódu a maximalizaci výpočetního výkonu
 • Nástroje pro tvorbu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním
 • Funkce pro integraci algoritmů v jazyce MATLAB s externími aplikacemi a jazyky, jako C, Java, .NET, a Microsoft® Excel®
 • Paralelní a distribuované výpočty, GPU výpočty, práce s rozsáhlými daty
Systém MATLAB nabízí více než 80 nadstavbových aplikačních knihoven funkcí, včetně simulační platformy Simulink, které rozšiřují použití programu v mnoha aplikačních oblastech.?
Kombinace výkonného výpočetního jádra a vývojového prostředí s interaktivními nástroji učinila z MATLABu jazyk pro technické výpočty.
picture
MATLAB, Simulink a jejich nadstavby nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa – ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídicích programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.
Data
Data lze do MATLABu importovat se souborů, jiných aplikací nebo externích zařízení. Jakmile jsou Vaše data v MATLABu, můžete je analyzovat pomocí vestavěných inženýrských a matematických funkcí, grafů a vizualizací.
Výpočty a tvorba aplikací
Jazyk MATLABu podporuje vektorové a maticové operace, které jsou zásadní pro řešení technických a vědeckých problémů. Příkazy mohou být spouštěny jeden po druhém a okamžitě vracet výsledky. To Vám umožní zkoumat více přístupů a dospět k optimálnímu řešení. Pro automatizaci a opakované využití Vaší práce lze v MATLABu vytvářet skripty a funkce. Lze tak budovat i komplexní programy a aplikace. Vývojové nástroje usnadní efektivní implementaci Vašich algoritmů a optimalizaci jejich výpočetního výkonu.
MATLAB poskytuje nejen prvky tradičního programovacího jazyka, ale též nástroje pro návrh vlastních grafických uživatelských rozhraní.
Aplikační knihovny
Aplikační knihovny, toolboxy, rozšiřují prostředí MATLABu o řešení úloh z nejrůznějších oblastí, jakými jsou:
 • matematické výpočty, statistika a optimalizace
 • návrh a analýza řídicích systémů
 • zpracování signálu a komunikace
 • zpracování obrazu a videa
 • měření a testování
 • finanční analýza a modelování
 • výpočetní biologie
 • modelování fyzikálních soustav
Výstupy
MATLAB poskytuje funkce pro sdílení Vaší práce. Výpočetní kód včetně výsledků může být automaticky publikován. Algoritmy a aplikace mohou být distribuovány jako samostatně spustitelné programy, jako komponenty pro integraci s jinými softwarovými prostředími (např. Excel), nebo ve formě přenositelného zdrojového kódu v jazyce C vygenerovaného z algoritmů postavených na podmnožině jazyka MATLABu.
picture
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
19.10.2021, od 13:00 (90 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB a Simulink: aplikace v reálném čase, RCP, HIL
20.10.2021, od 17:00 (90 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB a Simulink: aplikace v reálném čase, RCP, HIL
2.11.2021, od 13:00 (90 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářStrojové učenie v prostredí MATLAB
3.11.2021, od 17:00 (90 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářStrojové učenie v prostredí MATLAB
9.11.2021, od 13:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářFyzikální modelování systémů v prostředí MATLAB a Simulink
10.11.2021, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářFyzikální modelování systémů v prostředí MATLAB a Simulink
23.11.2021, od 13:00 (90 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářDeep Learning v prostredí MATLAB
24.11.2021, od 17:00 (90 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářDeep Learning v prostredí MATLAB
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů