Simulink®

Simulace a Model-Based Design

Simulink® je nadstavba prostředí MATLAB určená pro modelování a simulaci dynamických systémů a vývoj algoritmů metodou Model-Based Design. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet simulační modely ve formě blokových schémat a nasadit je na cílové platformy bez ručního zápisu kódu.
Modely mohou být popsány rovnicemi nebo mohou být sestavené z bloků reprezentujících prvky reálných systémů. Kromě modelů fyzikálních soustav je možné modelovat také algoritmy řídicích systémů včetně jejich automatického ladění, systémy pro zpracování signálu, komunikace a zpracování obrazu.
simulink
Máte dotaz?
S čím potřebujete poradit?
Vyplňte Váš email.

* Položky je nutné vyplnit.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení vašeho dotazu, registrace či žádosti.
Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

Nebo napište na info@humusoft.cz

Modelování systémů

Správa a nasazení modelů

Model-Based Design

Metoda návrhu systémů spočívající ve využívání simulačních modelů napříč celým vývojovým cyklem.

Středem návrhového procesu Model-Based Design je model systému v prostředí Simulink. Model je využíván od definice požadavků na finální zařízení, přes návrh dynamického systému a algoritmů, až po implementaci na cílovou platformu a testování prototypu. Implementace se opírá o automatické generování kódu v jazyce C nebo HDL z vytvořených modelů.

simulink projekty

Propojení s hardware

Simulink obsahuje vestavěnou podporu pro návrh, spouštění a testování modelů na embedded hardware, zahrnujícím Arduino, Raspberry PI a další platformy.